Doszkolenie z przepisów – roczny dostęp do podstawowych materiałów Akademii Prodron (VLOS, BVLOS, bonusy i egzamin A2 OPEN)

Uwaga!
Nasi klienci (prodron.pl / Novelty RPAS), którzy nie uzyskali wcześniej dostępu do Akademii Prodron mogą go uzyskać za cenę promocyjną 97 zł brutto/rok (zapytaj o kod zniżkowy pod adresem akademia@prodron.pl).

Oferta zawiera następujący pakiet dostępowy przez 12 miesięcy od zakupu:

  • Materiały szkoleniowe UAVO VLOS.
  • Materiały szkoleniowe UAVO BVLOS.
  • Materiały szkoleniowe dotyczące nowych przepisów w zakresie lotów w kategorii SPECIFIC (szczególnej) i podkategorii A2 OPEN (otwartej) – będą dostępne najpóźniej od 25.01.21:
    • egzamin próbny do SPECIFIC VLOS i BVLOS (aby zdać egzamin do uprawnień, to należy wykupić zamiast tego produktu pakiet podstawowy VLOS – link do oferty),
    • materiały bonusowe takie jak wzór instrukcji operacyjnej z omówieniem.
  • Dostęp do nowych dodawanych materiałów.
  • Aktualizacje.
Zamówienie

500.00

PLN

Zamów

Copyright © prodron.pl. All rights reserved.