Polityka prywatności

Data aktualizacji: 22.10.2019

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób gromadzenia, wykorzystywania oraz ochrony danych osobowych, jak również wykorzystywania Plików cookies do funkcjonowania Serwisu. Podanie danych osobowych, jak również zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz tego dokonać kontaktując się z nami.

Administrator danych osobowych – kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Serwis Prodron.pl (dalej Administrator) jest: TPS Consulting Tomasz Siwy, ul. Toruńska 27, 44-100 Gliwice, NIP: 638-17-81-539. Jako Administrator jesteśmy świadomi zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet. Jako Administratorzy danych osobowych dokładamy wszelkich starań w celu ochrony prywatności użytkowników Serwisu. Jako Administratorzy gwarantuje poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapoznaj się dokładnie z poniższymi informacjami, aby być świadomym i bezpiecznym użytkownikiem tego Serwisu.

Prawa autorskie

Niniejsza strona oraz treści na niej zawarte są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Zakres gromadzenia danych

Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy lub telefon lub też jakiekolwiek inne medium dobrowolnie przekazujesz swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu lub adres email. Dane takie jak adres email czy numer telefonu wykorzystujemy na potrzeby kontaktu z Tobą oraz odpowiedzi na Twoje zapytania ws. usług i szkoleń.
Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników wykorzystywane są do kontaktu z nim oraz do ew. dystrybucji newslettera tylko i wyłącznie za jego zgodą. Użytkownik w każdym momencie może wypisać się z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Jako Administratorzy zbieramy i analizujemy informacje zawarte w logach systemowych, a także ilość odsłon Serwisu, liczba wizyt.
Jako Administratorzy danych osobowych informujemy, że nie przekazujemy podmiotom trzecim żadnych pozyskanych za zgodą użytkownika danych w celach marketingowych.
Dane te są przechowywane wyłącznie na użytek Administratora i do celów kontaktowych/informacyjnych.
Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora Serwisu (strony) w celu prawidłowego prowadzenia Serwisu.

Prawo wglądu i poprawy danych

Pamiętaj, że masz prawo wglądu i poprawy swoich danych osobowych przekazanych przez siebie za pomocą niniejszego Serwisu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba skontaktuj się proszę z nami kontakt@prodron.pl, a niezwłocznie zaktualizujemy dane.

Prawo do bycia zapomnianym

Pamiętaj, że masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli zaistnieje taka potrzeba skontaktuj się z nami  kontakt@prodron.pl, a niezwłocznie je usuniemy.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności poprzez opublikowanie nowszej wersji Polityki na tej stronie.

Polityka plików Cookie

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika korzystającego z Serwisu. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkownika. Serwis wykorzystuje pliki cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu (strony). Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Copyright © prodron.pl. All rights reserved.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.